Termeni si conditii

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale ale SC ALTO SYSTEMS SRL ( In continuare denumita Sunday Courier )

I.

 1. Colet poştal – trimiteri poştale cu greutatea maximă de 40 kg, ce conţin bunuri cu sau fără valoare comercială;

 2. Serviciul ramburs – serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale;

 3. Serviciul confirmare de primire – serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii, confirmată în scris de către destinatar;

 4. Serviciul schimbare destinaţie – serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare şi într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea poştală, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;

 5. Serviciul livrare specială – serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale potrivit indicaţiilor expeditorului privind data şi ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;

 

II.Dispozitii generale.

 1. Aceste conditii generale privind  furnizarea tuturor serviciilor postale ale SUNDAY COURIER  se aplica tuturor contractelor legate de  furnizarea de servicii poştale,  inclusiv in cazurile de neacceptare a trimiterilor postale, cu exceptia cazurilor in care prevaleaza alte dispozitii obligatorii din actele constitutive.

 2. Partile contractante sunt clientul si SUNDAY COURIER, care accepta comanda de a organiza livrarea trimiterilor postale. Livrarea trimiterii postale se va efectua prin reteaua postala SUNDAY COURIER si terte parti comisionate in acest scop. Contractul intra in vigoare cel tarziu cand o trimitere postala este acceptata pentru livrare.

 

III. Serviciile incluse in sfera serviciului universal prestate de SUNDAY COURIER sunt:

 1. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale in greutate de pana la 40 kg (corespondenta, imprimate);

 2. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale in greutate de pana la 40 kg;

 3. Distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 40 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

 4. Serviciul de trimitere cu valoarea declarata avand ca obiect trimiteri postale in greutate de pana la 40 kg sau colete postale in greutate de pana la 40 kg , respectiv colete postale cu limita de greutate intre 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia.

  

 1. Conditii  pe care trebuie sa le indeplineasca  trimiterile postale:

 2. dimensiunea si greutatea trimiterii postale;

Vor fi acceptate  trimiterile postale cu urmatoarele dimensiuni si greutati:

Greutate maxima:

40kg  – trimiteri internationale care fac obiectul serviciului livrari internationale;

40 kg  –  trimiteri postale interne;

40kg   – trimiteri postale interne care fac obiectul serviciului;

Lungime maxima depaseste 2 m.

Circumferinta coletelor sa nu depaseasca 3 m.

Formula pentru calcularea circumferintei este: suma  dintrea cea mai lunga latura si dublul sumei celor doua laturi mai scurte.

Fiecare trimitere postala se indentifica printr-un numar unic de transport.

 1. modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii postale;

Clientul este unic raspunzator pentru asigurarea ambalarii adecvate interioare si exterioare si marcarea corecta a trimiterilor. Transportul impune ambalarea astfel incat continutul trimiterilor  sa fie  suficient protejat fata de manipularea cauzata de echipamentele aferente, conditii climatice variate,  unde este cazul, si manipulare mecanica (inaltimea de cadere in diagonala de la 50 cm). Este obligatoriu sa nu fie posibil accesul la continuturile trimiterilor fara a lasa urme.

La modalitatea de ambalare, clientul trebuie sa se asigure ca bunurile ce urmeaza a fi expediate NU vor fi ambalate in mai  multe colete individuale legate/prinse intre ele sub acelasi document unic de transport.

 1. modul de completare a datelor de identificare a destinatarului: trebuie sa fie corecte si complete, astfel: Nume, Prenume, Cod Postal, Localitate, Adresa, recomandabil si ale  expeditorului, cu exceptia serviciului ramburs caz in care este obligatoriu sa fie inscrise si datele expeditorului;

 2. numărul minim sau maxim de trimiteri  postale care pot face obiectul serviciului poştal: minimum 1, cu exceptia serviciului de publicitate prin posta, caz in care numarul minim este de 150 de trimiteri postale;

 3. trimiterile postale ce pot fi refuzate la livrare (ex. trimiterile postale care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul; a căror livrare este interzisă de dispoziţiile legale; etc.);

 4. zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile postale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care poate asigura livrarea prin intermediul unui alt furnizor: intreg teritoriul Romaniei;

 5. dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit personal: in cazul persoanei fizice, prin act de identitate / in cazul persoanei juridice, prin delegatie/imputernicire, semnata si stampilata;

 6. în cazul serviciului Ramburs: limita maximă admisă a Rambursului este de 5000 lei/zi/persoana juridica si fara limita/persoana fizica;

 7. modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal:numerar/ordin de plata/ bilet la ordin/file CEC/compensare;

 8. moneda (admisă) în care se poate face incasarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Ramburs: RON.

 

 1. Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

 2. Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

1.1 Toate trimiterile care nu indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunile V si VI;

1.2 Bunuri cu valoare speciala, cu deosebire metale pretioase, bijuterii veritabile, pietre pretioase, perle veritabile, antichitati, lucrari de arta, tablouri;

1.3 Bunuri contrafacute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau cartele telefonice sau certificate de valoare similare;

1.4 Blanuri, covoare, ceasuri, alte articole de bijuterie si bunuri din piele cu o valoare mai mare de RON 2500 / trimitere;

1.5 Alte bunuri cu o valoare mai mare de RON 10000 /trimitere;

1.6 Colete al caror continut, aspect exterior sunt impotriva legii;

1.7 Arme de foc asa cum sunt definite de legea referitoare la arme de foc din Romania, o tara de tranzit sau tara de destinatie;

1.8 Trimiterile postale constand in bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;

1.9 .Trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;

1.10. Trimiterile postale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;

1.11. Trimiterile postale care prin modalitatea de ambalare sau prin natura continutului, pot cauza deteriorari unor bunuri sau pot pune in pericol persoane, bunuri perisabile, produse alimentare, tigari (peste limita impusa de lege), animale vii sau moarte, materiale pentru examinari medicale sau biologice, deseuri medicale, ramasite umane sau animale, parti ale corpului sau organe;

1.12 Bunuri primejdioase, cu exceptia cazurilor in care sunt acceptate pentru livrarea trimiterilor postale in urma consultarii cu furnizorul de servicii si a fost emis in prealabil un contract special;

1.13 Trimiterile postale in care costul de transport sau valoarea continutului  trebuie incasata la livrare, cu exceptia cazurilor in care aceasta (numerar la destinatie) a fost acceptata pentru livrarea trimiterilor postale in urma consultarii cu furnizorul de servicii si a fost emis in prealabil un contract special;

1.14 In cazul trimiterilor postale internationale, continutul trimiterilor al caror export sau import este interzis sau necesita aprobari speciale in concordanta cu reglementarile tarii respective de livrare postala, tranzit sau destinatie;

1.15 Următoarele categorii de trimiteri postale  sunt admise la livrare numai dacă, pe lângă condițiile generale, sunt îndeplinite și condițiile speciale prevăzute pentru transportul acestor bunuri, astfel:

 1. a) Trimiterile postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții;

 2. SUNDAY COURIER este imputernicit sa refuze transportul continuu daca, dupa acceptarea bunurilor, SUNDAY COURIER descopera un motiv de excludere sau daca exista motive de presupunere a excluderii coletului de la livrare.

 3. Acceptarea pentru livrarea trimiterilor postale a bunurilor excluse nu reprezinta o renuntare la excluderea de la livrare;

 4. In plus fata de orice raspundere constituita legal, clientul va raspunde pentru orice paguba directa sau indirecta ce provine din livrarea trimiterilor postale a bunurilor care sunt excluse de la livrare;

 

VII. Scopul serviciilor.

 1. Serviciile acopera:

1.1. Organizarea transportului de catre transportatori si livrarea trimiterilor la destinatar;

1.2. Daca destinatarul nu este gasit, se va efectua o a doua incercare de livrare;

1.3. Livrarea, cu scopul indeplinirii obligatiei, destinatarului  sau persoanei autorizate, cu exceptia cazurilor in care exista un motiv plauzibil de a pune la indoiala dreptul acestei persoane de a prelua livrarea (nu este obligatorie verificarea identitatii acestei persoane, cu exceptia trimiterilor postale recomandate);

1.4. Returul la client a oricaror colete ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar;

1.5. SUNDAY COURIER va efectua implicit doua incercari de livrare, in zile lucratoare consecutive. In cazul in care destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu este gasita la destinatie, SUNDAY COURIER va lasa un aviz ce contine detalii despre: numarul documentului de transport, cod postal, adresa punctului de prezenta SUNDAY COURIER unde va fi depozitata trimiterea precum si informatii despre urmatoarea incercare de livrare;

1.6. Destinatarul are posibilitatea de a modifica adresa de livrare sau ziua urmatoarei incercari de livrare folosind adresa de e-mail logistica@sundaycourier.ro

Daca in urma celor doua incercari de livrare trimiterea postala nu va fi predata destinatarului, aceasta va fi pastrata la punctul de prezenta DPD, timp de 5 zile calendaristice de la data ultimei avizari, perioada in care se pot stabili cu expeditorul si/ sau destinatarul, detaliile ultimei incercari de livrare;

1.7. In cazul in care trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului si nici returnata expeditorului aceasta va fi pastrata la sediul SUNDAY COURIER timp de 6 luni de la data preluarii.

 

VIII. Timpii de livrare.

1.Timpii de livrare garantati pentru  trimiteri postale interne:

1.1. Condiţiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poştale prestate, respectiv timpii de livrare garantaţi pentru serviciul de trimiteri postale interne sunt de 48 de ore;

1.2. Termenul de  returnare a confirmarii de primire catre expeditor, in cadrul serviciului de Confirmare de primire , este de 72 ore de la momentul livrarii;

1.3. Termenul de pastrare a  trimiterilor postale in vederea predarii , daca nu au putut fi predate destinatarului , este de 5 zile calendaristice  de la data avizarii destinatarului;

1.4. Returnarea contravalorii trimiterii postale care face obiectul serviciului ramburs se face in termen de 4-8 zile lucratoare de la livrarea trimiterii;

 1. Timpii de livrare garantati pentru  trimiterile postale internationale  sunt :

–  se stabilesc in functie de termenii livrarii

2.1.  în cazul  trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât coletul postal se află pe teritoriul României  este de maxim de 48 de ore. In afara teritoriului Romaniei termenul este de maxim 7 zile;

 1. Timpii de livrare garantati pentru serviciul express: a doua zi pana in ora 12

3.1. Timpii de livrare garantaţi pentru serviciul livrare express, care încep de la acceptarea trimiterii  postale in vederea livrarii şi care vor respecta următoarele condiţii:

a).  în cazul  trimiterilor interne, timpii de livrare nu vor depăşi 24 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intra-judeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi.

 1. Timpii de livrare garantati pentru trimiteri postale internationale care fac obiectul serviciului expres:

4.1.  în cazul  trimiterilor internaţionale, timpul cât trimiterea postala se află pe teritoriul României nu poate depăşi limitele prevăzute de prezentele conditii;

4  în cazul  trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea postala se află în afara teritoriului României nu poate depăşi timpul în care aceeasi trimitere s-ar afla în afara teritoriului României in cazul in care ar face obiectul serviciului standard prestat de furnizorii de serviciu standard ;

4.1. SUNDAY COURIER va raspunde fata de expeditor pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale  prin plata  unor penalitati in cuantum de 0,1% din tariful serviciului, respectiv per 24 ore intarziere, in cazul serviciului express.

 1. Plata serviciilor.

 2. Cu exceptia cazurilor in care a fost prevazut anterior contrar, plata serviciilor se va efectua in conformitate cu lista de preturi actuala a furnizorului de servicii. Se vor aplica tarifele valide in ziua plasarii comenzii de livrare. Orice modificari de tarife din Oferta standard Sunday Courier, cu minimum 30 de zile inainte ca acestea sa  fie valide, se vor comunica printr-o notificare expediata prin curier, fax sau e-mail la adresa indicata de Client si nu necesita incheierea unui act aditional la contract. Modificarea tarifelor standard nu implica modificarea discounturilor procentuale acordate si nu necesita anexa la prezentul contract;

In situatia in care Clientul si Sunday Courier negociaza alti termeni si alte conditii  decat cele prevazute in prezentul document, noii termeni si noile conditii vor fi interpretati(e) ca  o exceptie de la acesta.

 1. Moneda in care se face achitarea serviciilor prestate : RON, USD, EURO;

 2. Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal: numerar/ordin de plata/compensare;

 3. In cazul in care Clientul nu plateste valoarea facturilor in termenul convenit,Sunday Courier poate aplica penalitati in cuantum de  0.1 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea scadenta si neachitata. 

 

 1. Obligatia de cooperare.

 2. Clientul este responsabil sa se asigure ca adresele si documentatia de transport sunt lipsite de erori si corect atasate. Nu sunt acceptate adresele casutelor postale sau livrarea la un serviciu automat de preluare a trimiterilor;

 3. Cand coletele postale au drept continut  bunuri impozabile clientul raspunde de asigurarea intregii documentatii necesare pentru vama, atasata  la colet, intr-un plic exterior;

 4. Inainte de inregistrarea trimiterii postale la Sunday Courier, clientul trebuie sa verifice daca sunt bunuri excluse de la livrare si sa notifice Sunday Courier ca atare. 

 5. Deschiderea, returnarea, dispunerea de, si distrugerea de trimiteri postale.

 6. Secretul trimiterilor este inviolabil;

 7. Sunday Courier nu va deschide trimiterea postala si nu va conditiona prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale depusa inchisa;

 8. Retinerea, deschiderea si divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege;

 9. Sunday Courier poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. In acest caz contractul inceteaza prin denuntare unilaterala de catre Sunday Courier. Sarcina probei revine societatii Alto Systems Srl.

 

XII. Responsabilitatea costurilor.

 1. Costurile pentru formalitatile vamale si pentru declaratia vamala de export (dupa caz) sunt suportate de catre expeditor. In cazul cererilor de livrarea, destinatarul va suporta doar costurile pentru formalitatile vamale;

 2. In cazul importului din afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului. In cazul exportului in afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului, iar daca acestea nu sunt acceptate la prima solicitare, acestea vor fi facturate expeditorului;

 3. Clientul va despagubi Sunday Courier pentru toate costurile suportate de Sunday Courier din momentul deschiderii si / sau dispunerii  si/sau distrugerii coletului conform Sectiunii XIV;

 

XIII.Raspunderea.

 1. Cu exceptia cazurilor de pagube premeditate sau neglijenta evidenta a Clientului, furnizorul serviciului raspunde din momentul acceptarii bunurilor in vederea livrarii trimiterilor postale si pana la livrarea la destinatar.

 2. Pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor in timpul livrarii interne a trimiterilor postale, Dynamic Parcel Distribution raspunde in conformitate cu prevederile O.U.G. 13/2013, completate cu celelalte dispozitii legale in vigoare;

 3. Pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor in timpul livrarii internationale a trimiterilor postale DPD  raspunde  conform prevederilor acordurilor internationale la care Romania este parte. In situatia in care nu exista acorduri internationale se aplica prevederile O.U.G. nr.13/2013 si dispozitiile sectiunii

 

XIV. Limitele de  de raspundere.

 1. In cadrul reglementarilor SUNDAY COURIER, limita maxima admisa a valorii declarate este de 10000 RON/colet iar suma asigurata creste in multipli de 50.

 2. Pentru sumele care depasesc 500 RON, este posibila optarea pentru serviciul de trimitere cu valoare declarata   numai cu consultarea si confirmarea inaintea efectuarii livrarii;

 3. Beneficiar al eventualelor despagubiri este numai Clientul  (expeditorul sau destinatarul). Orice solicitari provenite din acest fapt nu pot fi atribuite unor terte parti;

 4. Coletele acoperite de o alta asigurare sunt excluse de la asigurarea SUNDAY COURIER in exces de raspundere;

 5. Nu suntem raspunzatori si nu ne sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea coletului;

 6. Furnizorul de servicii postale SUNDAY COURIER- SC ALTO SYSTEMS SRL nu raspunde in urmatoarele cazuri:

 7. a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

 8. b) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

 9. c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

 10. Raspunderea SUNDAY COURIER pentru pierderea sau deterioarea trimiterilor este, in plus fata de cazurile reglementate legal, exclusa daca:

7.1. Continutul coletului este exclus de la trimiterea lui sau clientul nu reuseste sa informeze SUNDAY COURIER ca bunurile sunt excluse de la trimitere, si SUNDAY COURIER nu poate detecta acest lucru.SUNDAY COURIER nu este obligat sa efectueze verificarile necesare;

7.2.  Pagubele sunt cauzate de acte sau omiteri ale clientului, destinatarului, sau agentii respectivi ai lor.

7.3.  In cazul in care SUNDAY COURIER va transmite obligatia de prestare a servicilor catre o terta persoana,  raspunderea pentru eventualele daune cauzate clientului va ramane in sarcina SUNDAY COURIER;

7.4. In cazul pierderii totale sau partiale, distrugerii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale,SUNDAY COURIER raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la destinatar;

7.5. ALTO SYSTEMS SRL răspunde pentru trimiterile postale  interne si internationale, după cum urmează:

a)în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

a.1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

a.2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

a.3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii a omis încasarea rambursului de la destinatar;

a.4. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

 1. b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare:

b.1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu  de  livrare cu valoare declarată;

b.2. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

7.6. La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul;

7.7. Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale;

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea  este la nivelul valorii declarate.

7.8.  In afara despagubirilor prevazute, se restituie si tarifele incasate la  depunerea trimiterii postale, in limita valorica a neindeplinirii obligatiei asumate de catre SUNDAY COURIER.Restituirea integrala a tarifelor incasate are loc doar in cazul pierderii, furtului sau a distrugerii totale;

7.9.  In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul standard;

7.10. In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre destinatar, furnizorul de serviciu postal are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare;

7.11 Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului;

7.12 DPD va raspunde fata de expeditor pentru predarea cu intarziere a trimiterilor prin plata  unor penalitati in cuantum de 0,1% din tariful serviciului in cazul serviciilor postale care nu reprezinta serviciu expres.

 

XV.Mecanismul de solutionare a reclamatiilor:

1.Orice reclamatie referitoare la livrarea trimiterilor se va face in scris, prin completarea unei cereri de reclamatii  si va putea fi trimisa prin urmatoarele cai de comunicare:

 • prin posta cu confirmare de primire;

 • prin depunere la sediul furnizorului de servicii postale;

 • scanata pe email folosind una din urmatoarele adrese:logistica@sundaycourier.ro sau info@sundaycourier.ro;

 1. Fiecare reclamatie primeste un numar de inregistrare care va fi comunicat reclamantului prin aceeasi metoda prin care a fost trimisa reclamatia sau cea solicitata in cerere si care va fi ulterior trecut in toate comunicarile care se vor face intre prestatorul de servicii postale, ALTO SYSTEMS SRL si reclamant;

Dreptul de a face reclamatie il are atat expeditorul cat si destinatarul.

 1. Obiectul reclamatiei il poate constitui :

 • pierderea, furtul, distrugerea / deteriorarea totala sau partiala a trimiterilor postale.

 • nerespectarea timpului de predare a trimiterilor postale, conform contractului incheiat intre furnizor si beneficiar.

 • conduita profesionala a reprezentantilor SUNDAY COURIER.

 • orice alte obiectii referitoare la calitatea prestatiilor.

 1. Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale – in speta SC ALTO SYSTEMS SRL. este de 7 zile şi se calculează de la data depunerii trimiterii postale;

 2. Reclamatiile cu privire la ambalaj  se fac la livrare;

Reclamatia se face individual, pentru fiecare trimitere postala in parte.

Pentru a fi inregistrata de catre ALTO SYSTEMS SRL reclamatia trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente :

 1. a)           Dovada preluare trimitere postala – copie borderou

 2. b)            Documentele pe baza carora  isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete. Documente fiscale (bon fiscal, chitanta, ordin de plata, etc.) care atesta plata transportului pentru livrarea reclamata;

 3. c)           Proces verbal constatator incheiat in prezenta reprezentantului SUNDAY COURIER – daca este cazul.

 4. Lipsa unuia dintre documentele de mai sus, in functie de caz, duce la imposibilitatea solutionarii reclamatiei;

 5. Expeditorul / destinatarul sau imputernicitii legali ai acestora vor avea dreptul la despagubiri, numai daca reclamatia a fost introdusa in cadrul termenelor prevazute mai sus;

 6. Termenul de solutionare a reclamatiei este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

 

XVI.Procedura de despagubire:

1.Termenul de plata a despagubirilor este de maxim 30 de zile calendaristice de la data solutionarii reclamatiei, plata facandu-se fie in numerar la sediul nostru, fie prin transfer bancar, dupa cum urmeaza :

Daca in urma analizei documentelor puse la dispozitie de utilizator se constata ca in baza Conditiilor generale privind  furnizarea serviciilor postale ale SUNDAY COURIER, acesta este indreptatit sa primeasca o suma de bani cu titlu de despagubire, plata acestor sume se va realiza astfel , in termenul stabilit mai sus :

 1. a)            persoane juridice:

a.1.Persoana juridica emite o factura catre ALTO SYSTEMS SRL;

a.2. Se specifica pe factura “despagubire, conform contract nr. _____ din data de _____ , pentru dauna produsa in timpul transportului”;

a.3. La sumele cuprinse pe factura nu se aplica TVA;

a.4. In cazul in care clientului  i s-a aprobat cererea de despagubire, acesta va fi informat in acest sens si va trebui sa emita si sa transmita catre ALTO SYSTEMS SRL o factura in temeiul careia sa ii fie platita despagubirea.

 1. b)  Persoane fizice:

  In cazul in care clientului  i s-a aprobat cererea de despagubire, acesta va fi informat in acest sens si va trebui sa transmita catre ALTO SYSYTEMS SRL  informatii complete si corecte legate de numarul de cont, banca si sucursala la care este deschis, informatii in temeiul carora ulterior sa ii fie platita despagubirea, in cazul in care doreste ca plata sa fie efectuata in contul bancar. In cazul persoanelor fizice, despagubirea se poate face si in numerar la sediul social al SUNDAY COURIER.

Expeditorii trimiterilor postale raspund fata de furnizorul de servicii postale, ALTO SYSTEMS SRL pentru daunele rezultate din natura periculoasa a trimiterilor postale sau a conditiilor de ambalare neadecvate ale acestora, in limita valorii daunelor si a sumelor platite ca despagubire altor beneficiari ai serviciilor postale ale caror colete postale au fost deteriorate din aceasta cauza.

Primirea informatiilor bancare oferite de utilizatorul prejudiciat in vederea virarii contravalorii prejudiciului va fi confirmata  prin contactare prin e-mail, in cazul in care este indicata adresa de mail sau in scris, prin curier.

În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 1 an. Termenul de prescripție prevăzut curge de la data depunerii trimiterii poștale.

 

XVII.Acordurile dintre parti

 1. Acordurile dintre parti sunt valide numai daca sunt  redactate in scris  si  insusite sub semnatura.

XVIII. Locul realizarii, jurisdictia, contingente neprevazute, legislatia aplicabila, invaliditate partiala.

 1. Locul realizarii si al jurisdictiei este sediul social al furnizorului de servicii;

 2. Invaliditatea dispozitiilor individuale a acestor conditii  nu va prejudicia validitatea dispozitiilor ramase;

 3. Orice modificari ulterioare ale Conditiilor generale privind  furnizarea serviciilor postale ale SUNDAY COURIER vor fi disponibile pe site-ul oficial www.sundaycourier.ro cu cel putin 30 de zile inainte ca modificarile respective sa intre in vigoare. Orice modificare a Conditiilor generale privind  furnizarea serviciilor postale ale SUNDAY COURIER nu va face obiectul unei anexe la contract;

 4. Prevederile Conditiilor generale privind  furnizarea serviciilor postale ale SUNDAY COURIER se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile in domeniu.